Groepslessen

Woensdagavond

Moz-Art, Schubertstraat 50 

Voorlopig, in heel januari, trainen we helaas on-line tot nader order!

19:10 – 20.10  Vorm-gericht (gevorderden; volwassenen). Gericht op verdieping in lichaamsbewustzijn, eigen bewegingsonderzoek, zelfstandig trainen en persoonlijke ontwikkeling. De focus is op de Golden Flower Form, 2e en 3e deel.

20:15 – 21:15  Chi kung-gericht (semi-gevorderden en beginners; volwassenen). Gericht op fundamenten. Chi Kung zijn oefeningen voor het opbouwen van je energie. Dit voorjaar gaan we verder met dagelijkse gezondheidsoefeningen en de Golden Flower Chi Kung Form.

Donderdagmiddag

14:45 – 15:45, Chi Kung en Vorm (gemengde groep; volwassenen/55+),  Gymzaal Wingerd 1, Beethovenlaan 31, Nieuwerkerk a/d IJssel

Voorlopig, in heel januari, trainen we buiten in groepjes van 2 om en om.

Covid-proof!?!  

In alle lessen willen we covid-proof werken. Dat wil zeggen zorgen dat er zo min mogelijk kans is om het virus over te dragen. Om deze reden: gebruiken we onze hersens,  en zorgen voor onze gezondheid, en: … we volgen het beleid van de rijksoverheid en de gemeente; in lijn met het sportprotocol van NOC-NSF.  

info over de lesinhoud
Informatie over introductiemogelijkheden
en over  de lesdata