Groepslessen

Er is elke week les op:

dinsdagavond
Beginners
woensdagmiddag
Gemengde groep
woensdagavond
Gevorderden
donderdagavond
Beginners
20:00 -21:30
t Kroonkruid 107
15:00-16:00
Fresiaveld*
19:30 -21:00
Fresiaveld**
19:30 -21:00
Minervaplein 2f
* let op: evt wijzigingen staan op de pagina lesdata en worden gecommuniceerd via de mail.

 

Beginners: Fundamenten / Chi kung-gericht

doelgroep: semi-gevorderden en beginners; volwassenen. Er zijn  twee nieuwe groepen, een in Nieuwerkerk en een in Rotterdam. Beide zijn gericht op de basis: fundamentele principes, zoals houding, adem, ont-spanning,  yin-yang, flow, whole body movement, flexibiliteit. Chi Kung(Qi Gong) zijn oefeningen voor het opbouwen van je energie. Dit voorjaar gaan we aan de slag met dagelijkse gezondheidsoefeningen, looptechnieken, duo- interacties en het eerste deel van de Golden Flower Chi Kung Form. Ook maken we kennis met de toepassingen in Peng-Lu-Ghi-An bewegingen/energieen uit de vorm. In deze les veel ruimte voor kennismaken met de sport en elkaar, vragen, ontmoeten en gezelligheid.

Woensdagmiddag

15:00 -16:00 Gemengde groep; volwassenen/55+) Balans-Bewegen-Energie

Go with the flow;) Elke week een andere mix van chi kung oefeningen en vorm-gericht ahv de Golden Flower Chi Kung(Qi Gong) Form. We werken aan vitaliteit; de training is licht. Daardoor ook geschikt voor mensen met klachten om weer op te bouwen; sportieve achtergrond niet vereist. We gaan aan de slag met de Golden Flower Chi Kung Form en basistechnieken en principes, waaronder yin-yang, ont-spannen als werkwoord,  verspillen en blokkeren. We werken aan voetpositionering, flexibiliteit en (correcte, vertikale) houding, adem en lichaamsbewustzijn door dynamische oefeningen zowel als staande en lopende meditatie.

Woensdagavond

19:30 -21:00 Gevorderden & semi-gevorderden. Deze les is vormgericht en we bouwen onze technische vaardigheden verder uit. De gevorderden gaan verder met 2e en 3e deel van de Golden Flower Standard Form. De doorstromende beginners gaan de Golden Flower Chi Kung Form verfijnen. Samen verkennen we  applicaties in interactieve duo-oefeningen, testen elkaars structuur en verdiepen inzicht, het waarom en hoe, van de bewegingen. Principes om rond te werken en verdiepen: Bewegen vanuit je Centrum-Vorm-Focus/ Intentionaliteit[Yi]- Integraal bewegen. 

Covid-proof!?!  

We volgen de richtlijnen voor de binnensport.  We geloven niet in magische middelen of regels om de regels, wel in gezond verstand en integriteit.

Als je niet gevaccineerd bent en valt onder een risicogroep of daar veel mee in contact bent, dan is deelname op eigen risico. Inmiddels zijn de gevolgen van covid bekend en gezien het feit dat bij sommigen dit langdurige en erg vervelende klachten oplevert als je niet gevaccineerd bent wil ik dit graag helder maken. Hou bijv extra afstand. 

In alle lessen willen we covid-proof werken. Dat wil zeggen zorgen dat er zo min mogelijk kans is om het virus over te dragen en te verspreiden. Om deze reden: gebruiken we ons boerenverstand (!) en: 1. investeren in onze gezondheid en vitaliteit door goed te eten, slapen en te bewegen, en 2. houden afstand als beleid dat vraagt ( evt dus geen duo oefeningen), 3. blijf thuis als je je niet goed voelt en 4. was je handen voor en na de les.   Mocht je vragen hebben of suggesties, overleg dan met me. 

info over de lesinhoud
Informatie over introductiemogelijkheden
en over  de lesdata